Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
kattegatvej nedrivning 30372

Sidste udkald for Nordhavns gamle huse

Frem til 23. juni kan københavnere nominere bygninger i København, som de mener bør bevares og beskyttes mod nedrivning. På Ydre Nordhavn skal det gå stærkt, hvis nogle af de sidste gamle bygninger ikke rives ned.

“Københavnerne er de lokale eksperter i vores by, og derfor håber jeg, at så mange som muligt vil pege på bygninger, som giver vores by sjæl. For vi har desværre set, hvordan lokale perler er blevet revet ned – til stor ærgrelse for københavnerne. Det skal vi gøre, hvad vi kan for at undgå.”

Sådan lyder det fra Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S), som 5. maj lancerede et nyt tiltag, hvor borgerne skal nominere ældre bygninger, som de ønsker bevaret og skånet imod nedrivning. Nomineringerne skal beskytte den bygningsmasse, som har en særlig betydning for byens sjæl, historie og identitet.

Fiskerihavnen?
Formålet er at finde frem til bygninger, som ikke i forvejen er beskyttet mod nedrivning. 

“Det kunne være træskuret på Refshaleøen, hvor La Banchina har til huse, skurvognene på Fiskerihavnen yderst i Nordhavn og de gamle fabriksbygninger på Ydre Nørrebro for bare at nævne nogle få eksempler,” skriver Økonomiforvaltningen i en pressemeddelelse. 

Hvad angår Fiskerihavnen i Nordhavn har også tidligere Overborgmester Lars Weiss (S) et stort ønske om at udpege Fiskerihavnens miljø som en ‘historisk perle’ der skal bevares for eftertiden. Det ønske er blevet bakket op af Adm. direktør Anne Skovbro i By & Havn.

Indgår i lokalplaner
På hjemmesiden byenssjael.kk.dk kan københavnerne nominere bygningerne. 

For at nominere, skal der uploades et billede af den pågældende bygning samt skrives en kort motiveret tekst på hjemmesiden. Derefter vil de blive bedømt af et dommerpanel, som bl.a. består af digteren Søren Ulrik Thomsen, stadsarkitekt Camilla van Deurs og ‘TIGER’ iværksætteren Lennart Lajboschitz.

Dommerpanelet vil udvælge 5-10 bygninger fra hver af Københavns bydele, som de finder bevaringsværdige.

Anbefalingerne fra københavnerne og dommerpanelet vil blive politisk behandlet i Københavns Borgerrepræsentation i forbindelse med Kommuneplan 2024. l På den måde vil der blive taget højde for beskytsen i fremtidige lokalplaner.

Dommerpanelet består af
Camilla van Deurs, Stadsarkitekt
Louise Jacobsen, Museumschef for Københavns Museum
Rasmus Jessing, Byggedirektør i KAB og arkitekt MAA
Karsten Ifversen, Arkitekturredaktør på Politiken og forfatter
Søren Ulrik Thomsen, digter og essayist
Rikke Rohr, arkitekt og direktør i Demokratiskolen
Lennart Lajboschitz, erhvervsdrivende, iværksætter og ejer af bl.a. Folkehuset Absalon.

Close

Translate »