Selvbetjening for abonnenter

Gå til Selvbetjening I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
lynetteholm refshaleoen 2154

Slam skal genbruges: Lynetteholmen forsinkes et år

Mudder og slam skal genbruges i Lynetteholm projektet – og ikke dumpes i havet. Det betyder fordyrelse og et års udskydelse.

Forligspartierne bag Lynetteholm projektet i folketinget har besluttet at stoppe dumpningen af mudder i Køge Bugt. Det bløde bundmateriale skal graves op før man kan anlægge de stendæmninger, som skal omkranse  Lynetteholm. Men fremover skal slammet  ‘bygges ind’ i Lynetteholm.
Forligspartierne i Folketinget har dermed givet efter over for den stigende kritik fra bl.a miljøorganisationer og svenske myndigheder, som ikke ønsker dumpning af mudder i Køge Bugt.
Grundige miljøundersøgelser har ellers dokumenteret, at der højst ville være tilført en promille mere organisk slam-materiale til Øresund i en toårig periode. Langt det meste organiske materiale, som hvert år spredes i Øresund, stammer fra Østersøen samt fra udledninger fra land.

lynetteholm klapning skibeSkibene, som stod for dumpningen af slammet i Køge Bugt, ligger nu stille ved Sundmolen i Nordhavn. Det var planlagt en pause i dumpningen hen over sommeren, af hensyn til det marine liv i havet. Den pause bliver nu permanent.Forsinkelse og fordyrelse
Den nye aftale betyder at Lynettehom projektet forsinkes med et år, da Lynetteholms første etape først er klar til at modtage jord og mudder næste forår. 
Slammet skal nu i stedet ‘indbygges’ i fundamentet til Lynetteholm. En metode som vil betyde merudgifter på omkring 320 mio. kroner. Penge, som i første omgang skal hentes hjem ved en række besparelser. 
Blandt andet vil man nu anlægge den nordlige kystlinje som en stendæmning frem for en såkaldt ‘fangedæmning’ med dobbelt spunsvæg i stål, skriver Magasinet KBH.

Stormflodsport fremskyndes
En af de centrale argumenter for at bygge Lynetteholmen er at øen skal være en vigtig del af stormflodssikringen af København. 

Og det kræver at der bliver sat en port i Kronløbet mellem Nordhavn og Lynetteholm.  Den port har manglet i byggeplanerne, men er nu sat på dagsordenen af forligspartierne. De har aftalt at stormflodsporten skal anlægges snarest muligt, sammen med en stormflodsport ved Kalvebodbroen i syd og nye eller forhøjede diger på Amager. Der skal også laves en ny forundersøgelse af en samlet stormflodsplan for København, hvor portløsningerne i nord og syd sammentænkes med hele havnen.

Partierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, der står bag aftalen om Lynetteholm.

Close