Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

slukket for pumperne

For at holde vandet omkring Kronløbsøen under havniveau har NCC oppumpet omtrent 1,8 millioner m3 vand. Nu er der slukket for pumperne, og det ambitiøse projekt fortsætter mod den forventede afslutning i 2023.
I forbindelse med byggeriet af Kronløbsøen i Nordhavn har NCC siden januar 2020 oppumpet omtrent 1,8 millioner m3 vand for at holde vandet omkring Kronløbsøen 12 meter under havniveau. Nu har byggeriet stået sin prøve, da der er slukket for de pumper, der holder vandet ude fra byggegruben.

  • Når man bygger en kælder under vandets overflade, skaber man en massiv opdrift, men vi har efterhånden etableret så meget tyngde i byggeriet og sikret øen med over 700 jordankre, at den store parkeringskælder, som udgør fundamentet for hele øen, ikke ‘flyder op’, når grundvandet slippes, siger Claus Munk, produktionsdirektør i NCC Building.

En af pumpeboringerne, der stikker op af sandet: Over 95 % af det oppumpede vand er ledt tilbage i jorden gennem i alt en km reinfiltrationssystem. Foto: NXT.
Han fortsætter:

  • Vi har lavet en dobbelt vandtætning ved at bruge vandtæt beton og en tættende membran på kælderydervæggene, så konstruktionen kan stå imod vandet.

Reinfiltration beskytter mod forurenet grundvandet
En vigtig del af grundvandssænkningen er reinfiltrationsprocessen, hvor det oppumpede vand ledes tilbage i jorden. Vandpumperne er automatiserede og kan styres online således, at man kan måle og føre opsyn med vandstanden, der langsomt vil stige til sit sædvanlige niveau. – Når vi leder vandet tilbage i jorden med reinfiltration, beskytter vi bl.a. nabobygninger mod sætningsskader og sørger for, at vi ikke forurener grundvandet, siger Nathalie Lückstädt, projektleder i NCC Hercules.
Analyse af over 300 vandprøver
Derfor har NCC i hele perioden overvåget grundvandet både inden- og udenfor øen samt udtaget og analyseret over 300 separate vandprøver fra området.

  • Vi har udvekslet data med andre omkringliggende projekter, netop fordi vi har fået så stor en database efter at have målt og dokumenteret vandstand og vandkvalitet over så lang en periode, siger Nathalie Lückstädt.

Bilfri ø med boliger og erhverv
Kronløbsøen bliver etableret i Kronløbsbassinet mellem Fortkaj og Sundkaj, der begge er under udvikling. Øen er med til at færdiggøre visionen for Århusgadekvarteret, som en bydel med kanaler og broer og kommer til at rumme ejerboliger, udadvendt erhverv og et stort og effektivt parkeringsanlæg, der skal betjene beboerne på den kommende Kronløbsø samt lokale virksomheder og naboerne i Århusgadekvarteret og på Sundmolen.

Rørene efter 2 års pumpning. Foto: NXT.
Byggeriet skiller sig på flere fronter ud fra resten af Nordhavn. Øen bliver bilfri takket være den fire etager dybe parkeringskælder med plads til ca. 1.100 biler – beliggende under vandoverfladen. Det nye og effektive parkeringsanlæg skal betjene beboere, naboer og besøgende, der i fremtiden kan parkere deres biler via adgangstunnellen fra Fortkaj og derefter stige op i lyset, ud på den bilfrie ø i direkte kontakt med vandet.
Men byggeriet går også nye veje, når det gælder graden af bæredygtighed. By & Havn har konsekvent lagt vægt på, at bæredygtige elementer spiller en afgørende rolle i udviklingen af Nordhavn. Kronløbsøen fortsætter linjen, og byggeriet bliver således bæredygtighedscertificeret efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld.
Karréstruktur og udsigt mod Øresund
Den bilfrie ø kommer til at rumme 25.000 kvadratmeter bolig- og erhvervsbyggeri, der består af seks bygningskroppe i en karréstruktur omkring et indre, grydeformet gårdrum. De nye ejerboliger får en attraktiv beliggenhed mellem by, havn og metro i et område, der er i rivende udvikling. Boligerne på øen vil variere i størrelse fra 50 til 200 kvadratmeter og på den måde sikres en blandet beboersammensætning. Alle får mindst én altan, og fra altaner åbner udsigten sig mod Øresund eller de omgivende kanaler – et direkte og ubrudt udsyn til vandet.
Det er planen, at boligerne vil i samspil med de omgivende, havnenære uderum og en oplevelsesrig vandkant trække på det bedste fra Nordhavn til glæde for beboere, naboer og besøgende. Byggeriets stueetage er tiltænkt udadvendt erhverv som enten butikker, cafeer eller restauranter.

Close

Translate »