Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Stigen skal være i orden

Hvad gør man, hvis man ser en person, der er faldet i havnen? Hvilket redningsmateriel er til rådighed? Hvordan kan man hjælpe med at få personen op på land igen? Og hvad gør man, hvis man selv er faldet i? 

Det er ikke alle havnens brugere, der har kendskab til risikoen ved at falde i havnen, og hvad sikker adfærd på vandet og langs vandet indebærer.

Heldigvis er der både sikkerhedsliner, redningsposter og redningsstiger langs kajkanterne, så man kan komme op på land igen, enten ved egen hjælp eller ved hjælp fra andre.

Materiellet er blevet opsat på baggrund af erfaringer med hvad der virker og ikke virker. Men der findes ingen love eller internationale eller nationale standarder, som fortæller, hvordan en havn som Københavns Havn skal indrettes med redningsmateriel. 

Derfor har By & Havn nu udviklet retningslinjer for redningsmateriel på selskabets egne havnefronter, som selskabet er i gang med at implementere. Retningslinier er for nylig blevet præsenteret for alle ejere af havnefronter i havnen.

Fotos: Mads Tolstrup/By & Havn

“Havnefronter varierer meget og bruges forskelligt. Derfor er det ikke nødvendigvis det samme udstyr og de samme placeringer af redningsmateriel, man skal gå efter alle steder. Et bolværk er forskelligt fra en stenkastning til en stålkonstruktion – og der er forskellige forhold i en lystbådehavn og i en naturpark. Alt dette beskrives i standarden, hvor der gives råd til vurdering af nødvendigt udstyr, placeringer, vedligehold osv.,” forklarer Havneudviklingschef Mette Odgaard Mylin, By & Havn.

En af udfordringerne er netop, at By & Havn kun ejer en brøkdel af havnefronterne, og det er ejerne af havnefronterne, der kan og bør sikre nødvendigt redningsmateriel. Den nye standard for redningsmateriel skal inspirere dem til at gennemgå deres redningsudstyr og vurdere, om de nye retningslinjer også bør implementeres på deres områder.

“Det er klart, at der for havnefrontsejerne kan være noget økonomi i at indkøbe og opsætte det rigtige udstyr og sikre, at det bliver vedligeholdt, men generelt oplever vi, at folk er positive, og alle anerkender naturligvis, at vi skal løfte i flok og sikre vores fælles havnefront, så havnen er så sikkert og trygt et sted at færdes som muligt,” udtaler Mette Odgaard Mylin.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »