Selvbetjening for abonnenter

Gå til Selvbetjening I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Støttemur skrider sammen

På Kalkbrænderihavnsgade blev der i 1969 opført en støttemur som nu er ved at skride sammen, og skal repareres hurtigst muligt.

“Konstruktionens levetid er opbrugt, og en del af muren er begyndt at skride ud til siden, hvilket udgør en risiko for forstyrrelser af togdriften,” skriver Teknik- og Miljøforvaltningen i en indstilling til politikerne.

Af hensyn til sikkerheden og for at undgå yderligere sætninger er der behov for, at støttemuren genoprettes og udbedres med udførsel i 2023. Københavns Kommune har nu sat 8 mio. kroner af til arbejdet.

Støttemuren langs Kalkbrænderihavnsgade er en betonkonstruktion opført i 1969 i forbindelse med en udvidelse af vejen, hvilket krævede, at den skråning, hvorpå S-banen og Kystbanen er anlagt, blev afkortet for at give plads til vejen. Dette stillede krav om at opføre en støttemur til at støtte den resterende del af skråningen, der i modsat fald ville vælte.

Idet støttekonstruktionens levetid er opbrugt, er en del af muren begyndt at skride ud til siden og dermed potentielt også skråningen, hvilket udgør en risiko for forstyrrelser af togdriften.

For at undgå yderligere sætninger af muren, er der for ca. tre år siden i samarbejde mellem Banedanmark og Teknik- og Miljøforvaltningen etableret midlertidige konstruktion ved de pågældende strækninger af muren med en indsnævring af den planlagt supercykelstis bredde til følge. For at undgå yderligere sætninger er der behov for, at støttemuren genoprettes og udbedres.

Bygværket er drevet i fællesskab med Banedanmark, der foranstalter vedligeholdelsen.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close