Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Tre kunstige øer på vej

Tre flydende øer med træer på skal være nye rastepladser for brugerne af Københavns Havn. Nordhavns Kajaklub er med i projektet, som nu søger om støtte fra Københavns Kommune.

Copenhagen Islands er navenet på de tre øer, som tegnestuen Magnus Maarbjerg APS gerne vil bygge. Nordhavns Kajakklub skal være bygherre og ansvarlig for driften i samarbejde med bl.a. By & Havn. Det skal være gratis for alle at bruge øerne. F.eks. hvis man lejer en Goboat, eller kommer forbi i sin egen kajak.

Øerne skal være nye og eventyrlige udflugtsdestinationer for roere og sejlere samt fungere som flydende miljøstationer til undervisning og formidling for børn og unge. står der i oplægget til ø-projektet. De første 3 øer (der kan blive lavet flere, hvis projektet bliver en succes) planlægges at blive søsat sommeren 2022. Øerne vil være grønne landskabelige park øer på 15, 20 og 25 kvm. som kan lægges ud enkeltvis eller som en samlet øgruppe.

Magnus Maarbjerg har tidligere (2018) lavet øen CPH-Ø som i en periode lå i Kronløbsbassinnet. Derefter lancerede Magnus Maarbjerg et projetk for tre nye øer sammen med den australske arkitekt Marshall Blecher. Ideen var at foreningen Det Gode Havneliv skulle stå for drift og administration i samarbejde med By & Havn. Men nu er finansiering og organisering af øerne ændret.
En række foreninger mv. skal nu stå for driften af øerne, og samtidig bruge dem til undervisningsforløb mv.

Nordhavn Kajakklub: Kajakworkshops, kurser og guidede ture til øerne. Promovering af rekreative tilbud i havnen.
Øresund miljøskole: Undervisningsforløb og formidling af biodiversiteten og miljøtilstanden i havnen for skoleklasser mellem 6. og 9. klasse.
Havhøst: Undervisning og formidling af den rene havn og det lokale bæredygtige fødevareproduktions potentiale havnen repræsenterer. Forløbet tager udgangspunkt i de på øerne monterede muslingeliner og biohuts.
Kulturhavns Festival: Udvikling af havnen som rekreativt byrum igennem borgerindragende aktiviteter og events som f.eks Kulturhavns festival. Ca 70.000 gæster pr år
FRAK: Horisont-udvidende arbejdstræningsforløb med unge fra udsatte boligområder med lille el. ingen relation til havnen. De unge eksponeres for havnens rekreative tilbud og stifter bekendtskab med maritimt arbejde.
By & Havn: Udlægning af ankerblokke, lejlighedsvis bugsering til nye placeringer.

Det kommer til at koste 3,27 mio. kroner at bygge de tre øer og drive dem i de følgende fem år. By & Havn vil gerne støtte projektet med op til 0,2 mio. kr., og efter nærmere aftale at bistå med bugsering og forankring. By & Havn vil ikke opkræve leje af vandareal, da øerne ikke bliver anvendt kommercielt. Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune beslutter på sit møde 4. marts om kommune skal støtte projektet med de sidste godt 3 mio. kroner.

OPDATERING 5. MARTS 2021: 
Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at bevilge et tilskud på 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022.

Udrustning af øerne:
Redningsstiger
Solcelledrevet ankerlanterne
Fortøjringsøjer
Forankringssystem
Fuldautomatisk vandingssystem
Muslingeliner og biohuts til fiskeopdræt
Havmiljø datalogger station (temp, ilt, strøm, sigt etc.)

Nordhavns Kajakklub skal som bygherre og ejer desuden indhenter tilladelser fra myndigheder og samarbejde om projektet med Teknik- og Miljøforvaltningen, By & Havn samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Der skal også indhentes godkendelser i forhold til hensyn til øvrig trafiksejlads og sejlruter, fastgøring af øerne og tilgængelighed. 

CPH-Ø nummer ét som blev søsat i 2018 og bl.a. lå i Nordhavnsbassinet med juletræ på. Her ses den i Kronløbsbassinet.Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at tegnestuen Magnus Maarbjerg APS og Nordhavns Kajakklub gennem dialog med de relevante myndigheder kan opnå de nødvendige tilladelser til at realisere de bærende ideer bag Copenhagen Islands.

Øerne kan flyttes rundt i Københavns Havn og placeres efter behov i f.eks.:
Nordhavn Bassin
Lynetteholmen
Trekroner
Erdkehlgraven
Engholmene
Teglværkshavnen
Krudtløbsbassin

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »