Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
tunnelfabrikken drone pbh 2021

Tunnelfabrikken vedtages torsdag – uden biler!

Det ambitiøse lokalplanforslag for Tunnelfabrikken i Nordhavn skal torsdag aften 4. februar vedtages i Borgerrepræsentationen. Nyt flertal ønsker et bilfrit område.

Planen skal gøre Tunnelfabrikken til stort mekka for kunst, kultur og håndværk. Samtidig er lokalplanen blevet til en kampzone for tilhængere og modstandere af biler. For første gang nogensinde er der opstået et flertal i Borgerrepræsentationen for at bestemme at en lokalplan skal skabe et bilfrit område hvor der kun etableres parkeringspladser til afsætning, handicapparkering m.v.

Det skete, da Teknik- og miljøudvalget i starten af januar havde sagen til behandling. Teknik- og Miljøforvaltningen havde indstillet, at  der skulle oprettes cirka 400 nye parkeringspladser i gadeplan. På længere sigt var det planen at oprette fælles parkeringshuse for Tunnelfabrikken og de kommende boligområder.

Men alle partier undtagen Venstre og Konservative stemte for at indføre den bilfri zone omkring Tunnelfabrikken. Det nye ‘bilfrie flertal’ består af Enhedslisten, Alternativet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Afstemningen var tæt. Ændringen til bilfrit området blev vedtaget med 6 stemmer mod 5. Ingen undlod at stemme.

Gøge-unge effekt
Flertallet bestod ved Økonomiudvalgets behandling 26. januar. Her var der 11 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme. Igen var det kun Venstre og Konservative der stemte imod.

Hvis området gøres helt eller delvist bilfrit stort set uden parkeringsmuligheder frygter vi, at de forventede 4.500 forventede gæster blot vil belaste de omliggende naboområder med parkering, så det bliver endnu sværere for beboerne i naboområder at finde ledige parkeringspladser. Vi ønsker ikke at medvirke til denne gøge-unge-effekt, hvor beboerne i Nordhavn risikerer, at der ikke er nok parkeringspladser til dem,” udtaler de to partier i en såkaldt protokolbemærkning.

tunnelfabrikken aerial view mold
Idéoplæg til Tunnelfabrikken.

Tag metro eller cykel
Ifølge kommuneplanen kan man godt gøre et område bilfrit, hvis der er maks. 600 meter til nærmeste tog- eller metrostation. I dag er der 1,4 kilometer til den nærmeste station, Orientkaj. Men de nye metrostationer Levantkaj og Krydstogtkaj vil ligge nærmere, omkring 350 meter fra Tunnelfabrikken. Dog er den præcise linieføring af metrolinien på Ydre Nordhavn ikke fastlagt endnu, og den forventes først at være bygget i 2030.

Indtil da håber politikerne, at de mange tusinde besøgende til Tunelfabrikken vil tage cyklen. Cykelforbindelsen Det Grønne Loop, som indtil nu er anlagt til Helsinkigade, skal forlænges helt ud på Ydre Nordhavn langs Kronløbsbassinnet, Levantkaj og Skudehavnen. Men konsortiet bag Tunnelfabrikken ønsker dog at få lov til at etablere parkeringspladser, som kan bruges indtil metrostationerne er etableret. Konsortiet består af NREP, Union Kul A/S og By & Havn.

Tunnelfabrikken

  • Lokalplanen handler om ombygning og opførelse af op til 80.100 kvm. serviceerhverv, private kollegieboliger, almene ungdomsboliger og kulturfunktioner ved Oceanvej i Ydre Nordhavn. Heraf placeres ca. 68.000 kvm. i Tunnelfabrikken ved en ombygning af den eksisterende fabriks- og lagerbygning.
  • Med planen bliver første del af byudviklingen i Ydre Nordhavn igangsat. Indtil Nordhavnstunnellen åbner i 2027 må der bygges 870.000 kvm. etageareal i Ydre Nordhavn. inden Nordhavnstunnellens åbning
  • Tunnelfabrikken har en bygningshøjde på 29 meter, den generelle bygningshøjde for ny bebyggelse i lokalplanområdet vil blive op til 24 meter.
  • Lokalplanen giver mulighed for serviceerhverv med arbejdende værksteder og kulturaktiviteter, herunder koncerter, kreative erhverv og restauranter. Projektet indeholder desuden 13.300 kvm. private kollegieboliger placeret i Tunnelfabrikken og 4.500 kvm. nybyggede almene ungdomsboliger placeret nord for Tunnelfabrikken.
  • Airtrix Klatre & Trampolinpark, der holder til i lagerbygningen vest for Tunnelfabrikken, kan blive liggende.
  • Der vil blive skabt mulighed for aktiviteter i byrummene, som fx udendørs udstillinger og kunstnerværksteder, der har relation til de kulturelle funktioner i Tunnelfabrikken.
  • Ungdomsboligerne i og udenfor Tunnelfabrikken vil blive integreret ved hjælp af fælles friarealer på pladsen nord og vest for Tunnelfabrikken bl.a. med sports-og motionsfaciliter, fælleslokaler, affaldssortering, cykelværksted, vaskeri m.v.
  • Grundejer stiller krav om, at byggeriet DGNB-certificeres.
  • Der skal være et parkområde syd for Tunnelfabrikken som skal være en del af et grønt forløb fra den planlagte naturpark mod nord og den nye containerhavn og krydstogtterminalen til Svanemøllehavnen.
  • Der er i dag tre træer (pil, mirabel og birk) i området, der lever op til kommunens kriterier for bevaringsværdige træer. Lokalplanen fastlægger, at der plantes mindst 112 nye træer.
Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »