Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
levantkaj entasis 1

Ukrainegade flytter måske til Nordhavn

Et helt kvarter på Levantkaj skal kunne navngives ‘Ukrainekvarteret’, eller gaderne skal kunne få ukrainske bynavne.

Det er forslaget fra Vejnavnenævnet, som afviser at ændre eksiterende gader til ‘Ukrainegade’. Vejnavnenævnet i Københavns Kommune vil ikke ændre vejnavnet Kristianiagade på Østerbro til Ukrainegade. Og man vil heller ikke være med til at ændre navnet Østre landsrets Plads i Nordhavn til f.eks. Ukraines Plads.

I stedet vil nævnet reservere navnet Ukraine i ‘navnebanken’, så navnet kan indgå i nye gader og kvarterer, for eksempel på Levantkaj. 

Det er budskabet i en indstilling fra kommunen vejnavnenævn, som 13. juni skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget. Tidligere har partiet Venstre foreslået at omdøbe Kristianiagade (hvor den russiske smbassade ligger) til Ukrainegade. SF har stillet forslag om at omdøbe Østre Landsrets Plads i Nordhavn til Ukraines Plads.

Men vejnavnenævnet – som har Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod (EL) som formand – ønsker at lægge låg på muligheden for at ændre nuværende navne på gader og pladser. 

“…det er til stor gene for berørte ejere, lejere og erhverv at skulle ændre adresse, ligesom det også skaber forvirring for udefrakommende besøgende til København,” skriver Vej-navnenævnet blandt andet. 

SF’s forslag om at ændre navnet på Østre Landsrets Plads afvises også, fordi Østre Lndsret netop er flyttet til Nordhavn og pladsen kun har haft sit navn i få måneder. 

‘Et passende unavngivet sted’
Men nævnet mener godt, at navngivning efter Ukraine  kan “ske et passende unavngivet sted”, hvor det kan “fremhæve Ukraine som selvstændig nationalstat.”  Der er dog ingen passende unavngivne steder i øjeblikket.

Vejnavnenævnet anbefaler derfor, at navnet Ukraine reserveres til senere brug. og så skal det undersøges, om  navnet kan anvendes på Levantkaj, som skal udvikles når containerterminal er flyttet i i 2024.

“Yderligere navne med relation til Ukraine kan reserveres til et helt bykvarter f.eks. ved Levantkaj, hvormed der sikres en geografisk og logisk sammenhæng,” skriver udvalget. 

Når Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen, skal Borgerrepræsentationen også spørges til råds. 

Close

Translate »