Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
dunkerquegade forlaengelse

Dunkerquegade bliver længere

Vejnavnenævnet har endelig besluttet sig. Den nye vej på Kronløbsøen kommer IKKE til at hedde Kronløbsgade.

Der har været en del forvirring om navngivningen af den vej, som skal føre ind på Kronløbsøen fra Dunkerquegade. Ligesom navnet på selve øen har været til debat. Men nu har kommunens vejnavnenævn besluttet sig. Hvis ellers Teknik- og Miljøudvalget godkender det endeligt, kommer vejen til at hedde Dunkerquegade, ligesom den hedder på den anden side af kanalen mellem Kronløbsø og Århusgadekvarteret.

Oprindeligt havde bygherren på Kronløbsøen (Kronløbsøen Projekt P/S) ansøgt om at navngive vejen ‘Kronløbsgade’. Selve øen vil selskabet gerne kalde ‘Kronholm’. Der var protester imod begge forslag. Østebro Lokaludvalg mente, at da vejen er en forlængelse af Dunkerquegade, skal den også hedde Dunkerquegade. Vejnavnet været i brug siden 2016, og der er fastsat adresser. Navnet er derfor allerede kendt i området, indarbejdet i GPS-systemer m.v. 

 12. april 2021 indstillede Vejnavnenævnet alligevel til Teknik-og Miljøudvalget, at vejen på øen skulle hedde ‘Kronløbsgade’. Øens navn skulle derimod være ‘Kronløbsøen’. Men Teknik- og Miljøudvalget gik imod indstilllingen. Politikerne besluttede at vejen skulle hedde ‘Dunkerquegade’ men at øen godt måtte hedde ‘Kronholm’.

Derefte blev sagen endnu mere speget. Ændringen af Vejnavnenævnets indstilling var så omfattende, at sagen skulle i fornyet høring. Samtidig fandt Teknik- og Miljøforvaltningen ud af, at kommunen og Vejnavnenævnet slet ikke har kompetence til at vælge navne til nye øer! 
Teknik- og Miljøforvaltningen har rådført sig hos Styrelsen for Digitalisering og Effektivisering. Som oplyser, at der ikke er regler for, hvem der kan vedtage/indberette et stednavn. Styrelsen har dog den praksis, at de kun optager et stednavn i registret ”Danske Stednavne” hvis det er grundejeren, der anmoder om det. Københavns Kommune ejer ikke øen, så et navn som kommunen vedtager, vil ikke komme med i registret.

Enden på det hele er, at Vejnavnenævnet nu har lavet en ny indstilling til Teknik- og Miljøudvalget, hvor vejen på øen beholder navnet Dunkerquegade, imens navngivning af øen simpelthen trækkes tilbage. Vejnavnenævnet mener, at navnet Dunkerquegade “alligevel er en god løsning for orienteringen til øen, fordi navnet Dunkerquegade allerede er et fastsat og indarbejdet vejnavn, som nu blot skal forlænges”.
I høringen har Kronløbsøen Projekt P/S via advokat svaret, at bygherre og ejer fastholder, at øens vej bør have et selvstændigt vejnavn af hensyn til orienteringen til øen. Opsætning af vejnavneskilte afholdes over forvaltningens driftsbudget.

Close

Translate »