Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
lynetteholm nov 2022

Vil du bygge videre på Lynetteholm?

Entreprenører fra ind- og udland kan nu byde ind på de næste byggeopgaver på Lynetteholm. De skal lave stendæmninger, opfyldning og kystlandskab. Tæt på Nordhavn.

Ud for Refshaleøen i Københavns Havn er første fase af Lynetteholms omkreds og stormflodssikring kommet oven vande. Nu skal den næste fase af det store projekt sættes i gang.

By & Havn har startet en såkaldt prækvalifikationen af de entreprenørvirksomheder, som ønsker at byde ind på opgaverne. Den næste fase bringer Lynetteholm tættere på Nordhavn. De talt tre entrepriser omfatter i Lynetteholms østlige, vestlige og nordlige perimeter. Ved Kronløbet, ved Trekoner, og ud mod Øresund.

Forud for prækvalifikationen har By & Havn allerede afholdt et informationsmøde for markedet, hvor flere både danske og udenlandske entreprenørselskaber deltog. Ansøgningsfristen for prækvalifikation er den 4. maj 2023. Forventet anlægsstart bliver oktober 2023. Den samlede anlægssum bliver ca. 1,5 mia. kroner.

Lynetteholms fase 2 (benævnt Bassin 2 og Bassin 3 på korter) er opdelt i tre entrepriser, hvis afgrænsninger ses på kortet herunder:

Skærpede CO2-krav
I den første fase af Lynetteholm projektet stillede By & Havn krav til entreprenørerne om at arbejde med at mindske CO2 udledning i anlægsarbejdet. Deres tiltag vægtede i alt 10 procent i den samlede vurdering af budene. Med andre ord vil entreprenørerne få flere point og stå stærkere i konkurrencen om opgaven, jo mindre et CO2-forbrug de kan realisere.

ÆNDRINGER I PROJEKTET
I denne måned er to ændringer af Lynetteholm projektet sendt i offentlig høring. Efterfølgende har partierne bag projektet besluttet to projektændringer via en såkaldt supplerende miljøkonsekvensrapport.    

Den ene ændring handler om at alt opgravet havbundsmateriale fremover skal bruges indenfor Lynetteholms egen omkreds, i stedet for at det dumpes (“klappes”) ud for Køge Bugt.

Den anden ændring betyder, at projektets nordlige kant (“perimeter”) over for Krydtogtskajen skal bygges som stendæmning i stedet for stålspunsvæg. Dette vil gøre at marine pattedyr vil blive mindre forstyrret under anlægsarbejdet. Stendæmningen vil samtidig give en mindre bølgepåvirkning i Kronløbet i Københavns Havn, hvilket forbedrer sejladsforholdene, særligt for mindre fartøjer.

Miljøkonsekvensrapporten vurderer, at de to projektændringer ikke giver anledning til nogle væsentlige påvirker af miljøet, herunder grænseoverskridende påvirkninger. I flere henseender er der tale om “en lille, men dog positiv forbedring for miljøet”, skriver Lynetteholms nyhedsbrev.

Tidsplan for Lynetteholmen:

Etablering af Fase 1-område, herunder modtageanlæg og adgangsvej:
2021 (3.- 4. kvartal): Marine forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser
2021 (3. – 4. kvartal): Udbud af entrepriser
2022-2023: Udførelse af anlægsarbejder
2023 (1. kvartal): Drift af modtageanlæg, jordmodtagelse til Fase 1-område begynder 

Etablering af Fase 2-område 
2022-2023: Marine forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser
2022 (1.-2. kvartal): Udbud af entrepriser
2022 (3. kvartal) – 2025: Udførelse af anlægsarbejder
2025: Jordmodtagelse til Fase 2-område begynder 
2024-2035: Anlægsfase inkl. projektering for den overordnede infrastruktur.
2035-2070: Byudvikling på Lynetteholm.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »