Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Ydre Nordhavn skal være endnu grønnere

Politikerne på rådhuset har drøftet den nye og reviderede strukturplan for Ydre Nordhavn. De er enige om at kommunen skal sørge for at bydelen får endnu større grønne områder, og være forpligtet til at gøre plads til idrætsfaciliteter og kulturtilbud fra starten.

Mere grønt. Tættere byggeri ved metrostationerne. Plads til idræt og kultur. Det er nogle af de ideer, som politikerne på Københavns Rådhus har til udviklingen af Ydre Nordhavn.

Både Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget har nu drøftet den nye reviderede strukturplan for Ydre Nordhavn, som By & Havn fremlagde i september måned. Planen er taget til efterretning med en række anbefalinger til det videre arbejde med lokalplaner osv.

Man ønsker blandt andet at de grønne forløb gennem bydelen skal styrkes og visse steder have en større bredde. Den planlagte gennemgående kanal skal også styrkes og detaljeres, måske som en landskabeligt udformet maritim saltvandskanal. Kommunen ønsker også en offentlig grøn park tilføjet til planen. Hver bolig skal have nem adgang til mindst ét friareal tæt på boligen.

Sådan skal de grønne områder placeres ifølge By & Havns oplæg. Københavns Kommune vil have endnu mere grønt, til gengæld skal det være muligt at bygge højere og tættere lige omkring de nye metrostationer.

Alt dette kræver plads, og den plads skal tages fra byggefelterne, som dermed skal være højere og tættere visse steder for at nå målsætningen om at bygge 2,8 mio. etagemeter på Nordhavn. Fortætningen skal særligt ske ved metrostationerne, hvor det altså kan forventes at der kommer et eller flere højhuse.

I den nye strukturplan foreslår By & Havn at der skal laves en ”Strandholm” mellem Fiskerihavnen og Naturparken, og eventuelt også opføres e bolig-ø Færgehavn Nord. Det vil kræve at der gives tilladelser og lovhjemmel fra staten, og det vil kommunen gerne arbejde for. 

Andre punkter i Københavns Kommunes ønsker til planen er:

  1. Stormflodsikringen skal udføres således, at der ikke opstår nye barrierer langs kanaler, havn og kyst, men skal tilføje rekreativ værdi og bedst mulig adgang til vandet. 
  2. Der skal arbejdes for anvendelsesmuligheder af arealerne under metroen, fx udendørs faciliteter, lette haller/pavilloner, evt. bebyggelse m.m.
  3. Bydelens overordnede hierarki skal i den videre planlægning bearbejdes yderligere. Der skal fastlægges principper for forskellige typer af gader/boulevarder og væsentlige byrum og pladser i sammenhæng med placeringen af servicefunktioner som butikker og større kommunale funktioner fx skoler. Princippet om ”Fem-minutters-byen” gentænkes som en konsekvens af antallet af metrostationer og byens hierarki.
  4. Der skal udarbejdes en strategi for udformning og placering af veje, pladser og parkering med henblik på prioritering af cykler og fodgængere for at minimere trafik i bykvartererne, herunder visse steder friholdelse af gadearealer for biler.

På tværs af de politiske skel vedtog fire partier (Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) en såkaldt protokolbemærkning til planen, som betyder at kommunen skal forpligte sit til at sikre at den nye bydel til 40.000 mennesker får offentlige kulturtilbud og kulturinstitutioner, idrætsfaciliteter og boldbaner, fritidspædagogiske tilbud til børn og unge samt rekreative arealer. Kommunen skal også sørge for at afsætte de nødvendige midler til dette i god tid.

Et stort flertal (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten) afgav en protokolbemærkning, som betyder at der skal indtænkes placering af mindst to folkeskoler i området.

SF fik tilføjet, at der fortsat skal være adgang til den midlertidige lystbådehavn i Færgehavn Nord. Ligeledes fik SF med, at der skal arbejdes på at lave kunstgræsbaner ovenpå Nordhavnstunnellen.

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, og Enhedslisten ønskede at tilføje, at “der i udstrakt grad arbejdes med karrébyggeri (stadig med mulighed for punkttårne) og at karréerne udformes så gårdrummene fungerer som attraktive byrum for beboerne.”

Det Konservative Folkeparti ønskede, at der i resten af Nordhavn indføres konkurrence på parkeringsområdet og at parkering sendes i udbud. Det forslag blev forkastet med 2 stemmer mod 7.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »